HISTORIE

Hovborg Kro's historie  - mere end 200 år...

  • Slide Title

    Stuehuset har fået nyt stråtag i marts 2016

    Button

Hovborg Kro - stråtækt stuehus siden 1790

Den gamle drivervej, med de store studedrifter til Hedelandets søndrekant dannede grundlaget for Hovborg Kro. 

Oprindelsen går tilbage til før 1750 og i 1790 blev det nuværende stråtækte stuehus opført, 
der står pietetsfuldt bevaret gennem århundrede.

Hovborg Kro's historie  - siden år 1750

År 1750
Omkring 1750 kendetegnedes egnen ved sit hedelandskab og sandflugt og kroen ved sin først kendte ejer, Peder Kristensen, mens Hovborg by blot var en håndfuld huse. 


År 1850
I årene 1835-1862 satte Johan Kristoffer Steinmeier Sørensen sit præg på kroens drift og egnens udvikling, med etablering af købmandshandel og sit initiativ til stiftelsen af Aktieselskabet Hovborg Plantage. Hvormed Johan Kristoffer Steinmeier Sørensen tillægges æren for at plantnings sagen fik så tidlig en start på denne egn.
En efterfølgende krovært, Nicolaj Poulsen, var tillige en dygtig landmand og den første, der begyndte at dyrke roer omkring 1880.  Hans virkelyst kom også til udtryk ved:

- opførsel af byens første vandmølle ved Holme Å i 1888 
- opdyrkning af store hede arealer 
- indretning af et fællesmejeri ved møllen

Og Nicolaj Poulsen afsluttede sin livs gerning ved at skænke 1 tdr. land til bygning af en kirke og anlæg af en kirkegård.

År 1900
Omkring århundredeskiftet var Vorbasse Marked et af Midtjyllands betydeligste markeder med med-følgende stort ryk ind på HOVBORG KRO af op til 50 vogne og mere end 100 gæster og det blev tiden for en nænsom restaurering og tilbygning af kroen, under den nye ejer Poul Nikolaisen. 
Nu fulgte frasalg af grunde til elektricitetsværk, et nyt mejeri og savværk, samt 25 forretnings- og beboelses-ejendomme og stiftelsen af en afholds-forening.

Og mens man i 1906 rejste en mindesten i Hovborg Plantage for afdøde Johan Kristoffer Steinmeier Sørensen, sad krodynastiet i en periode gennem årene derefter, også som ejere af Kryb-i-ly Kro, Bække Kro og Brædstrup Kro. 

Det har således været levende mennesker, med samfundssind og fornemmelse for tidens strømning, der har præget krodriften og den by, hvoraf det meste ligger på kroens tidligere jorde. År 1950
De seneste ejere i krodynastiet Peter Nikolaisen (død 1969) og sønnen Niels Nikolaisen (død 1983) videreførte for-retningen i den samme ånd og i 1976/77 indrettedes et nyt kursuscenter i den gamle kostald.

 

I 1983 købte landbrugsorganisationerne Danske Husmandsforeninger ved Chr. Sørensen og De Danske Landboforeninger ved P. Chr. Ottosen, kroen med tilliggender og samme år oprettedes Hovborg Landbrugsskole, som et center for efter & videreud-dannelse indenfor landbrugs & jordbrugserhverv. 

Den 1. April 1985 blev stedets nuværende ejere Johanne og Jørgen Jørgensen ansat som ledere af kroen, for den 1. Juli 1991 at indgå i forpagtning af kroen, som de så overtog det fulde ansvar for den 1. Juli 1999, da de købte af landbrugsorganisationerne ved Peter Gæmelke.
En rundtur på kroen, evt. under kyndig vejledning af kromanden, er noget af en oplevelse, du fornemmer og føler virkeligt ”de gamle dage”, for der kæles virkelig for ægtheden og det oprindelige. Med nænsom hånd og uden at ødelægge den gamle atmosfære, har vi ”indbygget” de moderne faciliteter, som nutidens gæster sætter pris på.
Velkommen på vores kro

Johanne & Jørgen Jørgensen, 
Lene & Henrik Stoustrup,
Dorthe & Tom Jørgensen 

…og alle medarbejderne.

De 3 generationer på Hovborg Kro

Vi er så småt igang med generationsskiftet fra forældre til døtre. Lene Stoustrup, restaurantchef og Dorthe Munk Jørgensen, receptionschef er trådt ind i ledelsen for Hovborg Kro & Kursuscenter. 

Den 1. april 2015 kunne vi fejre 30 års jubilæum på Hotel Hovborg Kro. 

På billedet ses værtsparret Johanne & Jørgen Jørgensen med vores døtre, svigersønner og børnebørn. Yngste datter receptionschef Dorthe Munk Jørgensen  & hendes mand kok Tom Jørgensen, som er forældre til Niklas & David. Den ældste datter restaurantchef Lene Stoustrup & hendes mand køkkenchef Henrik Stoustrup, 
som er forældre til Felix & Luca.
  • Slide Title

    Daværende Statsminister Anders Fogh Rasmussen og værtsparet Johanne & Jørgen Jørgensen ved afsløringen af mindesten for afdøde folketingsformand Ivar Hansen.

    Button
Share by: